Κτήριο γραφείων της βιομηχανίας ALUMIL                     Αρχιτέκτονες:  Α. Μ. Κωτσιόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ., Α. Πάνου, Ε. Ζουμπουλίδου
                                                                                               Σύμβουλος στατικής μελέτης:
Χ. Μπανιωτόπουλος , Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρόκειται για ενα κτίριο με μεταλλικό φέροντα οργανισμό και μορφή γέφυρας. Οι τρείς όροφοι του κτιρίου στηρίζονται σε μεταλλικούς πυλώνες επιτρέποντας την διέλευση των οχημάτων του εργοστασίου κάτω απο αυτό. Το κτίριο βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς , σε ζώνη υψηλής σεισμικότητας.

Το κτίριο
βραβεύτηκε με ενα απο τα τρία ισότιμα βραβεία στον διαγωνισμό "Βιώσιμης Μεσογειακής Αρχιτεκτονικής για κτίρια με προσόψεις Αλουμινίου" των ΕΛΒΑΛ & ΕΤΕΜ.

Η μελέτη του κτιρίου
παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών κατασκευών (Οκτώβριος 2005, Ξάνθη) με τον τίτλο "Νέα μονάδα γραφείων βιομηχανίας Αλουμινίου"
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα