Το έργο αφορά στην κατασκευή αιολικού πάρκου 100 ανεμογεννητριών στο Καλογεροβούνι Λακωνίας.

Οι ανεμογεννήτριες είναι της εταιρείας  
BONUS (1 MW).
Ο πύργος της ανεμογεννήτριας έχει κυλινδρική μορφή, με μεταβλητή διατομή καθ' ύψος. Το συνολικό του ύψος είναι 45 μέτρα ενώ μαζί με την γεννήτρια και τα πτερύγια φτάνει τα 72 μέτρα.

Η μελέτη παρουσιάστηκε σε 2 Πανελλήνια Συνέδρια:

- 2ο συνέδριο αντισεισμικών Κατασκευών (Θεσ/νίκη 2000)
- 3ο Συνέδριο Μεταλλικών κατασκευών (Πάτρα 2001).

καθώς και στο διεθνές περιοδικό "Engineering Structures".

Τα κείμενα των παρουσιάσεων υπάρχουν στην Σελίδα
"Άρθρα".
Αιολικό πάρκο ανεμογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα