Κέντρο Πολιτισμού Πολυτεχνικής Σχολής Κρήτης

Το κτιριακό συγκρότημα θα περιλαμβάνει αίθουσα μουσικής, θεάτρου και συνεδρίων χωρητικότητας 500 θέσεων, βιβλιοπωλείο και χαρτοπωλείο, εστιατόριο 150 θέσεων, αίθουσα χορού, αίθουσα ψυχαγωγίας, studio ραδιοφωνικού σταθμού και χώρους γραφείων.
Η κεντρική αίθουσα θεάτρου του συγκροτήματος βρίσκεται κάτω απο το έδαφος. Η οροφή της είναι ενα μεταλλικό χωροδικτύωμα διαστάσεων 30x30 μέτρων. Το δώμα πάνω απο το χωροδικτύωμα στο επίπεδο του εδάφους είναι βατό, και αποτελεί την κεντρική πλατεία του κτιριακού συγκροτήματος.
Κέντρο πολιτισμού Πολυτεχνικής Σχολής Κρήτης                       Αρχιτέκτονες:  Α. Μ. Κωτσιόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ., Α. Πάνου, Ε. Ζουμπουλίδου
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα