Η πεζογέφυρα αποτελεί τμήμα της συνολικής διαμόρφωσης του ποταμοβραχίονα Γ που οδηγεί στους καταρράκτες της Εδεσσας. Πρόκειται για μια μεταλλική τοξωτή πεζογέφυρα με ξύλινα κατάστρωματα στο επίπεδο του εδάφους και στην κορυφή των τόξων.
.
Πεζογέφυρα στους καταρράκτες της Εδεσσας                                                                Αρχιτέκτονες:  Φίλιππος Παπαπέτρου, Μιχάλης Γκουτζιαμάνης
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα