Πρόκειται για δύο κτίρια κατασκευασμένα στις δύο εξόδους της κεντρικής σήραγγας της Δωδώνης, τα οποία στεγάζουν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την λειτουργία της σήραγγας. Τα κτίρια είναι όμοια εξωτερικά με μικρές διαφορές εσωτερικά.
Ο φέρων οργανισμός αποτελείται απο οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρει μεταλλική στέγη η οποία προεξέχει κατα 4 μέτρα στιςδύο άκρες.  
Εγνατία οδός: Κτίρια υποστήριξης σήραγγας Δωδώνης                Αρχιτέκτονες:  Α. Μ. Κωτσιόπουλος  Καθηγητής Α.Π.Θ.  , Ε. Ζουμπουλίδου , Α. Πάνου
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα