Επέκταση και ενίσχυση μεταλλικών φορέων σωληνώσεων  (Piperacks) στα Ελληνικά Πετρέλαια
Οι μελέτες αφορούν στον έλεγχο στατικής επάρκειας, επέκταση και ενίσχυση τεσσάρων μεταλλικών φορέων σωληνώσεων (piperacks) στο εργοστασιακό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης των Ελληνικών Πετρελαίων, συνολικού μήκους 400 μέτρων. Τα Piperacks αυτά ήταν κατασκευασμένα απο την αρχή της λειτουργίας του εργοστασίου το 1965. Για καθε ενα απο αυτά δημιουργήθηκε ενα αναλυτικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων στο πρόγραμμα Strand7. Η ανάλυση έγινε με μή γραμμικό νόμο τάσεων-παραμορφώσεων και γεωμετρική μή-γραμμικότητα.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα