Ελεγχος στατικής επάρκειας πύργων στα Ελληνικά Πετρέλαια
Το έργο αφορά στον έλεγχο στατικής επάρκειας 2 πύργων ύψους 65 και 30 μέτρων στο διυλιστήριο των ΕΛ. ΠΕ. στην Θεσσαλονίκη.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα