Μεθοριακός Σταθμός Ευζώνων                                Αρχιτέκτονες: Ισίδωρος Σέμψης, Δημήτριος Ραϊδης, Ηρακλής Γερόλυμπος, Χρήστος Κολοκοτρώνης
Μεθοριακός Σταθμός Ευζώνων

Βελτίωση και επέκταση των εγκαταστάσεων

Η επέκταση των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει την κατασκευή ενός κτιρίου για τον έλεγχο των φορτηγών οχημάτων (NARK CONTROL), και τριών βοηθητικών κτισμάτων.

Ο σκελετός του κτιρίου NARK CONTROL αποτελείται απο οπλισμένο σκυρόδεμα, με μεταλλική οροφή. Η οροφή συντίθεται απο  ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια με επικάλυψη panel πολυουρεθάνης.

Το κτίριο φέρει γερανογέφυρα  κινούμενη κατα τον διαμήκη του άξονα.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα