Ακαδημία Γραμμάτων & Πολιτισμού του Δήμου Καλαμαριάς

Το κτίριο, οπλισμένου σκυροδέματος, κάτοψης 1.200m2 περίπου, διαθέτει ισόγειο και τρεις ορόφους, με τους δύο ανώτατους να βρίσκονται εν μέρει σε εσοχή, καθώς και δύο υπόγεια, εκ των οποίων το πρώτο θα λειτουργήσει ως parking. Στο δώμα του 1ου ορόφου χωροθετείται και μία μεταλλική υπερκατασκευή.

Το έργο συμπληρώνεται με ένα ανεξάρτητο μεταλλικό ικρίωμα σε απόσταση από το κτίριο, του οποίου καλύπτει τη μία όψη και επικοινωνεί μέσω διαδρόμων σε κάθε στάθμη, αποτελώντας πρακτικά ένα εξωτερικό εξώστη του όλου συγκροτήματος.
Ακαδημία Γραμμάτων & Πολιτισμού του Δήμου Καλαμαριάς                                     Αρχιτέκτονες: Πρόδρομος Νικηφορίδης , Βernard Cuomo
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα