Αθλητικό κέντρο στην Κοζάνη                                                                                                      Αρχιτέκτονες:  Π. Πανέτσος , Μ. Ζυγούλης
Το αθλητικό κέντρο πρόκειται να κατασκευαστεί στην περιοχή της Ξηρολίμνης Κοζάνης. Εχει εμβαδόν 5000 τ.μ., και αποτελείται απο ενα κέλυφος οπλισμένου σκυροδέματος ελλειπτικής μορφής.
Η επικάλυψη του αγωνιστικού χώρου γίνεται με μεταλλική στέγη οκταγωνικού σχήματος, απλού καταστρώματος  με διάμετρο περιγεγραμένου κύκλου 50 μ.

Για τον υπολογισμό του αναπτύχθηκε ενα πλήρες μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων στο πρόγραμμα Strand-7. Για τον υπολογισμό του μεταλλικού στεγάστρου αναπτύχθηκε παράλληλα ενα μοντέλο στο πρόγραμμα Statik-5.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα