Φορέας: "Οργανισμός Πολιτστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη 97"

Θέατρο και Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Μενεμένης Θεσσαλονίκης.

Συγκρότημα δύο κτιρίων με χρήση κλειστού Θεάτρου, θερινού κινηματογράφου, και πολιτιστικού κέντρου πολλαπλών χρήσεων ειδικής μορφής και προδιαγραφών, συνολικής επιφάνειας 3150 m2
Θέατρο και Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Μενεμένης Θεσσαλονίκης                               Αρχιτέκτονες: Πρόδρομος Νικηφορίδης , Βernard Cuomo
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα