Συγκρότημα καπνοδόχων  στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ο φορέας συντίθεται απο δύο ζεύγη αγωγών διαμέτρου Φ750 mm και Φ950 mm και μέγιστο ύψος 31,15 m.
Μεταξύ τους οι αγωγοί συνδέονται ανα 1,25 m με εγκάρσια ελάσματα ωστε να αποφευχθούν προβλήματα βέλους κάμψης και δυναμικής συμπεριφοράς. Η κατασκευή εδράζεται στη βάση της σε ενα έδρανο σφαιρικής άρθρωσης, και σε ύψος 12,90 m σε έξι έδρανα κύλισης, με αποτέλεσμα η όλη στήριξη να είναι ισοστατική. Οι κύριοι λόγοι για την συγκεκριμένη επιλογή ήταν οι εξής:
1. Ο ιδιαίτερα περιορισμένος χώρος έδρασης που απέκλειε πάκτωση της βάσης.
2. Η απαγόρευση χρησιμοποίησης καλωδίων για αρχιτεκτονικούς λόγους.
3. Η απαίτηση για αποφυγή αλληλεπίδρασης της καμινάδας με τα όμορα κτίρια
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου - Συγκρότημα καπνοδόχων
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα