Υπόγειο πάρκινγκ χωρητικότητας 123 θέσεων στην Νεάπολη Θεσ/νίκης                Αρχιτέκτονες:  Πρόδρομος Νικηφορίδης , Βernard Cuomo
Το πάρκινκ είναι κατασκευασμένο κάτω απο την πλατεία Γάτσου της Νεαπολης Θεσσαλονίκης. Διαθέτει δύο υπόγειους ορόφους, με δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα και μόνο οι ελαφρές υπερκατασκευές της επικάλυψης, που αποτελεί ταυτόχρονα και το δάπεδο της πλατείας, είναι μεταλλικές.

Λόγω του σχετικά μεγάλου πλάτους του  (Β=15,00 m) κατέστη αναγκαία για τη στήριξη των πλακών η διάταξη κατά την έννοια του μήκους ζευγών υποστυλωμάτων ανά δύο θέσεις parking, δηλαδή ανά 5,00m.

Το βραχώδες υπόστρωμα και ο υψηλός υδάτινος ορίζοντας καθόρισαν ως κριτήριο σχεδιασμού τον κατά το δυνατόν περιορισμό του ύψους των ορόφων, με αποτέλεσμα να επιλεγεί η λύση των ισχυρών συμπαγών πλακών, χωρίς τη διάταξη δοκών. Ειδικά δε στην πλάκα του δώματος, τα μεγάλα μόνιμα και κινητά φορτία της πλατείας επέβαλλαν τη διαμόρφωση τοπικών διαπλατύνσεων στην κεφαλή των υποστυλωμάτων, για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής σε διάτρηση.

Κατά την έννοια του μήκους (L=97 m) το κτίριο χωρίζεται μέσω αρμών σε έξη στατικώς ανεξάρτητα τμήματα, με σκοπό αφ' ενός μεν να υπάρχει η δυνατότητα της κατά στάδια κατασκευής του, αφ' ετέρου δε να αποκλειστούν οι δυσμενείς συνέπειες της ανάπτυξης μεγάλων αυτεντατικών καταστάσεων λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. Ως έβδομο αυτοτελές τμήμα μπορεί να θεωρηθεί η ράμπα εισόδου στο ένα άκρο του parking, που οδηγεί στον άνω όροφο. Η επικοινωνία των χώρων είναι διαμπερής, ενώ τα δύο επίπεδα συνδέονται μεταξύ τους μέσω κλιμακοστασίων και δύο συστημάτων διπλών ανελκυστήρων.

Η κοιτόστρωση της θεμελίωσης βρίσκεται σε δύο στάθμες, ενώ η πλάκα της επικάλυψης ακολουθεί υψομετρικά την κλίση του εδάφους.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα