Εργοστάσιο παραγωγής Αλουμινίου της Ελλάδος στα Αντίκυρα Φωκίδας.

Silo Βωξίτη

Ο φορέας είναι ενα οκτάστυλο πολυώροφο χωρικό πλαίσιο ύψους 15 m με δομικά μέλη απο τυποποιημένες μεταλλικές διατομές. Διαθέτει τέσσερα κύρια γωνιακά υποστηλώματα σε αξονικές αποστάσεις 6,70 μ καθώς και τέσσερα ενδιάμεσα βοηθητικά στην περίμετρο. Σε όλες τις όψεις και στάθμες διατάσσονται κατακόρυφες διαγώνιες ράβδοι χωρίς εκκεντρότητα. Επισκέψιμα είναι το 2ο και 3ο επίπεδο όπου το ενα απο τα δύο φατνώματα κάθε πλευράς προβλέπεται ελεύθερο συνδέσμων για τη διέλευση του προσωπικού και των συσκευών. Οι βαθμιδοφόροι βρίσκονται συγκεντρωμένες εξωτερικά σε μια πλευρά του φορέα, στηριζόμενες αμφιέρειστα μέσω προβόλων σε δύο γωνιακά υποστηλώματα. Το κυρίως silo δράζεται στα τέσσεα γωνιακά υποστηλώματα μέσω της ποδιάς του (skirt).
Αλουμίνιο της Ελλάδος - Silos βωξίτη
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα