Μεταλλικές κατασκευές στο  κτήριο της Βιβλιοθήκης Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα:

Στέγαστρο δώματος:
Πρόκειται για μία μονώροφη κατασκευή κάτοψης 375  τ.μ  περίπου και μέσου ύψους 5,00m, αποτελούμενη από δύο όμοια μορφολογικά τμήματα, εκ των οποίων το πρώτο επιστεγάζει το αίθριο της βιβλιοθήκης, ενώ το δεύτερο είναι χώρος γραφείων. Έχει  επικάλυψη με panels ορυκτοβάμβακα στη δε πλαγιοκάλυψη  αποτελείται από  υαλοστάσια. Ο φορέας συντίθεται από έξη ολόσωμα πλαίσια σύνθετης διατομής κατά τη διαμήκη διεύθυνση, συνδεδεμένα μεταξύ τους πλαισιακά μέσω κοιλοδοκών και αρθρωτά μέσω αντιανεμίων συνδέσμων. Λόγω της ιδιαίτερης μορφής του φορέα αλλά και της θέσης του (στην οροφή του υφισταμένου κτηρίου), αναπτύχθηκε ένα πλήρες μοντέλο επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων στο πρόγραμμα Strand7, τόσο για τα μεταλλικά πλαίσια σύνθετης διατομής, όσο και για το υποκείμενο κτήριο.

Εξώστης βιβλιοθήκης:
Διαμορφώνεται από μία σχάρα δοκών πάνω από το αίθριο του τελευταίου ορόφου του υφισταμένου κτηρίου, αναρτημένη σε 2x24 θέσεις επί των τοιχείων και δοκών των αξόνων [Α] και [Β] του κτιρίου, καθώς και σε 2x2 ειδικές στηρίξεις, οι οποίες δεσμεύουν μόνο την οριζόντια μετακίνηση του φορέα. Γεωμετρικά συνιστά μία λωρίδα καταστρώματος πλάτους 1,80m και εξωτερικών διαστάσεων 8,00x17,10m, επιστρωμένη με ξύλινο δάπεδο, καθώς και ένα κεντρικό διάδρομο επικοινωνίας του ιδίου πλάτους, που καλύπτεται  με γαλβανισμένες σχάρες. Μία μεταλλική σκάλα συνδέει τον Εξώστη με το υφιστάμενο δάπεδο της Βιβλιοθήκης.
Βιβλιοθήκη τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.                     Αρχιτέκτονες: Α. Μ. Κωτσιόπουλος  Καθηγητής Α.Π.Θ., Α. Πάνου, Ε. Ζουμπουλίδου
                                                                                                               Σύμβουλος Στατικής Μελέτης : Χ. Μπανιωτόπουλος , Καθηγητής Α.Π.Θ.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα