Επισκευή δεξαμενής αργού πετρελαίου χωρητικότητας 15000 m3
Σύμβουλος Στατικής Μελέτης : Χ. Μπανιωτόπουλος , Καθηγητής Α.Π.Θ.
Η μελέτη αφορά στην επισκευή της δεξαμενής αργού πετρελαίου ΤΚ-17 στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης, λόγω των έντονων παραμορφώσεων που έχει υποστεί εξαιτίας της καθίζησης του εδάφους. Η κατασκευή έχει διάμετρο 43.94 μ , ύψος κελύφους 10.72 μ και πλωτή οροφή διπλού καταστρώματος.

Η δεξαμενή έχει ανεγερθεί το 1983. Λόγω της μεγάλης συμπιεστότητας του εδάφους, η δεξαμενή υπέστη μεγάλες καθιζήσεις οι οποίες της προκάλεσαν εκτεταμένες παραμορφώσεις.
Για την αποκατάσταση της γεωμετρίας της δεξαμενής και του εδάφους έδρασής της, προγραμματίστηκε η υπερύψωσή της κατα 2.00 μ.

Για την επίλυση της δεξαμενής αναπτύχθηκε μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με μή γραμμικές συνθήκες υλικού και γεωμετρίας.

Η μελέτη
παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών , Ξάνθη 2005.
Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα
"Αρθρα" .
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα