Το κτιριακό συγκρότημα βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009, και αποτελεί το κέντρο διακίνησης χρηματικού της Τράπεζας της Ελλάδος για την Βόρεια Ελλάδα.
Θησαυροφυλάκιο - Κέντρο διακίνησης χρηματικού                                                Αρχιτέκτονες:  Πρόδρομος Νικηφορίδης , Βernard Cuomo
της Τράπεζας της Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα