Βιομηχανικό κτίριο                                            Αρχιτέκτονας:  Εφη Καρυώτη
Βιομηχανικό κτίριο στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, με λειτουργίες αποθήκης, έκθεσης και γραφείων. To ύψος του είναι 7,80m και οι διαστάσεις του 21,0 x 67,0 m, και χωρίζεται μέσω αρμού δε δύο στατικώς ανεξάρτητα τμήματα. Προσαρτημένες στους κύριους φορείς οπλισμένου σκυροδέματος υπάρχουν δύο μεταλλικές κατασκευές, το στέγαστρο της εισόδου και η υπερκατασκευή του δώματος.

Το κτίριο εξυπηρετείται λειτουργικά από δύο γερανογέφυρες ωφέλιμου φορτίου 32,00kN, που κινούνται παράλληλα προς το διαμήκη άξονα και είναι αναρτημένες μέσω των γερανοδοκών τους στις δοκούς της πλάκας επικάλυψης.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα