Ζυγοί ανέγερσης βιομηχανικών κατασκευών
Παρουσιάζονται τέσσερις μελέτες για ζυγούς ανέγερσης βιομηχανικών κατασκευών, που χρησιμοποιήθηκαν στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Ο πρώτος χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερση πύργου ύψους 30 μέτρων και βάρους 38 τόνων.
Ο δεύτερος και ο τρίτος, χρησιμποποιήθηκαν για ανάρτηση μηχανολογικού εξοπλισμού.
Ο τέταρτος χρησιμοποιήθηκε για την ανάρτηση και μεταφορά σε άλλο σημείο ενός τμήματος σωληνογέφυρας (piperack) διαστάσεων 10,5 Χ 26 μ, φορτωμένης με όλες τις σωληνώσεις της, με τη χρήση 2 γερανών.

Στις τρείς πρώτες περιπτώσεις αναπτύχθηκε για τους ζυγούς μοντέλο επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων, με όλες τις λεπτομέρειες των ελασμάτων απο τα οποία γίνεται η ανάρτηση, για να διερευνηθεί και τοπική ένταση σε αυτές τις θέσεις πέραν των συνολικών εντάσεων του φορέα.
Στην τέταρτη περίπτωση, δημιουργήθηκε ενα μοντέλο γραμμικών στοιχείων για το σύνολο του φορέα, και επιμέρους μοντέλα χωρικών πεπερασμένων στοιχείων για την διερεύνηση της τοπικής έντασης στις θέσεις των αναρτήσεων

Και στις τέσσερις περιπτώσεις έγινε μή γραμμική ανάλυση, με γεωμερική μή γραμμικότητα, καθώς και με μή γραμμικό νόμο τάσεων-παραμορφώσεων στο πρόγραμμα
Strand7.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα