Εχοντας περισσότερα απο 30 χρόνια εμπειρίας στην ανάλυση και τον σχεδιασμό έργων Πολιτικού Μηχανικού, προσφέρουμε προχωρημένες λύσεις στην στατική μελέτη, τον σχεδιασμό  και την επίβλεψη ειδικών κατασκευών όπως:

Μεταλλικές κατασκευές (Μεταλλικά κτίρια, Βιομηχανικά σιλό, δεξαμενές πετρελαίου , ανεμογεννήτριες κλπ.)

Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος (Βιομηχανικά κτίρια, παρκινγκ, πολυώροφα κτίρια, έργα ανάπλασης, μελέτες στατικής επάρκειας-ενισχύσεων κατα ΚΑΝΕΠΕ κλπ.)

Διαθέτουμε μελετητικά πτυχία τάξεως Α' & Γ' στην κατηγορία στατικών μελετών (8).

Είμαστε εξοπλισμένοι με τα πιό σύγχρονα προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων και ανάλυσης - διαστασιολόγησης κατασκευών.

Strand7/Straus7 : Μή γραμμική ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων
Scia Engineer : Πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση και διαστασιολόγηση δομικών έργων
Statics : Ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιριακών κατασκευών
Init :
Υπολογισμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών κατα EC-3
Beton-Express : Διαστασιολόγηση διστομών σκυροδέματος σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ. Ανάλυση και διαστασιολόγηση τοίχων αντιστήριξης.
Larix-4 : Ανάλυση και διαστασιολόγηση αντιστηρίξεων κατα τους Ευρωκώδικες 7 & 8 και ΕΑΚ
Statik5 : Πρόγραμμα γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων για ανάλυση και διαστασιολόγηση καρασκευών (Modules: Statik,Hoch,Cedrus,Fagus)
ΡΑΦ : Στατικές μελέτες και μελέτες ενισχύσεων κτιρίων
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα