Το κτίριο βρίσκεται στο κέντρο του Αργους Ορεστικού. Πρόκειται για ανακατασκευή παλιού παραδοσιακού κτιρίου, για να στεγάσει το Λαογραφικό Μουσείο της πόλης
Λαογραφικό Μουσείο Αργους Ορεστικού                                                        Αρχιτέκτονας:  Μαρία Καραναστάση
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα