Ανοξείδωτα silos στην βιομηχανία "TATE & LYLE" (πρώην ΒΙΑΜΥΛ)
Παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά silo απο αυτά που μελετήσαμε για την βιομηχανία "TATE & LYLE".

Η πρώτη συστοιχία αποτελείται απο τρία σιλό αποθήκευσης γλυκόζης ύψους 13 m και διαμέτρου 9 m, που εδράζονται σε κοινή θεμελίωση. Τα σιλο είναι κατασκευασμένα απο φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα.
Τα υπόλοιπα είναι μεμονωμένα silo που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της βιομηχανίας.

Για τον υπολογισμό τους αναπτύχθηκαν μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων με μή γραμμικές γεωμετρικές συνθήκες. Η διαστασιολόγησή τους έγινε σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα